Digital Media production

 

Media

Dutch

Media Marketing Solutions

 

Werk gebied:

 

- Afghanistan

- Kurdistan / Irak

- Turkey /syrie

- Africa

- Europe and America

 

Solmedia is een executive Media, Marketing en Communicatie agentschap dat effectieve oplossingen voor Media-gerelateerde bedrijven zoekt in boven genoemde landen.

 

Digitale marketing en e-commerce zijn een integraal onderdeel van de bedrijf, waaronder online retail, merk ervaringen, media en reclame, sociale media platformen, online PR en brengen digitale tot leven in 'stenen' retail en showroom omgevingen.

 

International journalistiek, activiteiten

 

Video production

 

Solmedia brengt een aantal duidelijke voordelen voor onze engagementen in Afghanistan:

 

Goed netwerk met van opgeleide media, jonge journalist die werkzaam zijn in alle Afghanistan, gespecialiseerd in video, radio en gedrukte media, redacteuren en cameramensen en andere functionele expertise.

 

We hebben een goede relatie met speciale media-experts werken in Afghanistan met klanten in diverse industrieën en functionele gebieden. Ons netwerk spreekt de lokale talen en het Engels.

 

Wij werken samen met een wereldwijd netwerk van internationale experts en de NGO's die een grote ervaring in de sociale, culturele, artistieke, juridische en politieke onderwerpen hebben.

 

Onafhankelijkheid, Integriteit, discretie.

We zijn een onafhankelijk bedrijf, werkt als freelance en ook met korte en lange termijn contracten en projecten. We kiezen ervoor om eventuele conflicten te vermijden en een objectief onderzoek en de algehele inhoud van job opdracht en zijn discretie in al onze communicatie.

 

Om een video te produceren Samen met mediaprofessionals in Afghanistan kunnen we de juiste media mensen benaderen Afghanistan die ons van dienst kunnen zijn in:

 

- Huren van apparatuur

- Locatie

- Informatie, nieuws en actualiteit

- Productie van video

- Connecties en de relatie met de juiste instanties, NGO's, bedrijven etc.

- bieden van support en kennis van de locale

bevolking

- als gids, bestuurder

 

We hebben een goede relatie met de media en jonge journalisten, fotografen, film en documentaire makers in Afghanistan en zijn in staat om video documentaires te produceren

met verschillende inhoud.

 

 

 

 

Media and communication English

Solmedia is an executive Media, Marketing and Communication agency providing effective solutions to Media-related businesses.

 

Digital marketing and e-commerce are an integral part of the agency including online retail, brand experiences, media and advertising, social media platforms, online PR and bringing digital to life in ‘bricks and mortar’ retail and showroom environments.

 

 

International journalism, activities

 

Solmedia brings a number of distinct advantages to our engagements in Afghanistan:

Well trained media, young journalist working in all Afghanistan, specialized in video, radio and printed media, editors and camera operators and other functional expertise.

 

We have a good relation with dedicated media experts working in Afghanistan with clients in various industries and functional areas. Our network speaks the local languages and English.

 

We collaborate with a global network of international experts and NGO’s which have a large experience in social, cultural, artistic, legal and political subjects.

 

Independence, Integrity, Discretion.

We are an independent firm, works as freelance and also with short and long term contract and projects. We choose to avoid any conflicts and are objective in research and overall content of any job assignment and are discretion in all our communications.

 

With the office based in Amsterdam and media professionals in Afghanistan we can find the right media people in all Afghanistan to bring fresh video and news for use in International media. We have a good relation with the media and young journalists, photographers, film and documentary makers in Afghanistan and are able to produce video documentaries

with different contents.

 

Social media

 

Production and services abroad:

 

- Afghanistan

- Kurdistan / Irak

- Turkey /syrie

- Africa

- Europe and America

 

Subjects:

 

- comercial video

- documentary

- informative video

- film

 

Providing services:

 

- finding the right crew

- location support

- equipment arrangement

- production of video for WEB

- local support

- Hire of equipment

- Location guiding/arranging

- Information, news and current affairs

- Production of video

- Connections and relations with the appropriate authorities, NGOs, companies, etc.

- Provide support and knowledge of the local

population

- hiring a guide, driver

 

Comercia video:

 

Online marketing advice and use of internet

 

Social media is a LOW COST strategy in comparison to traditional advertising methods, with new services and new technology appearing at a blinding pace. Most businesses are aware if they don’t start using and embracing social media, they are going to fall behind their competition.

 

Your customers are gathering online in millions, on sites, such as Facebook, Twitter, You Tube, LinkedIn, Google+ and are growing exponentially. Your company or service may be getting hundreds or thousands of good or bad reviews, building up your reputation or tearing it down without you even knowing it!

 

Short video and use of the media will help with growing the business very fast.

Copyright © All Rights Reserved